K&I LMS

K&I LMS

Το K&I LMS είναι ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης μάθησης που ενσωματώνει όλα τα καλύτερα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα στο e-Learning σήμερα. Συνδυάζει ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας χρήστη στημένο με βάση παιδαγωγικές αρχές με την επεκτασιμότητα που προσφέρει ο ανοιχτός κώδικας της πλατφόρμας Moodle.

Το K&I LMS είναι είναι ένα εργαλείο που καθιστά την ηλεκτρονική μάθηση απλή και προσιτή.

Το Κ&Ι LMS σας επιτρέπει:

1) να οργανώσετε και να διαχειριστείτε ηλεκτρονικά μαθήματα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και περιεχόμενο,

2) να εμπλέξετε τους μαθητές σας σε συνεργατικές δραστηριότητες (forums, wikis, κ.ά.),

3) να αξιολογήσετε τους μαθητές μέσω ασκήσεων και quiz με διάφορους τύπους ερωτήσεων ανοιχτού και κλειστού τύπου,

4) να αναθέσετε εργασίες και να παρέχετε ανατροφοδότηση στους μαθητές σας,

5) να προσφέρετε άμεση και έγκυρη ενημέρωση προς εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές με μαζική αποστολή ενημερώσεων μέσω e-mail,

6) να ενισχύσετε την ενεργό συμμετοχή των γονιών στη μαθησιακή πορεία των παιδιών τους.

Το K&I LMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο καλά είτε σε μικρές εγκαταστάσεις με λίγους χρήστες είτε σε μεγάλες εγκαταστάσεις με απεριόριστους χρήστες και πολλούς οργανισμούς.

Το K&I LMS αποτελεί ένα εξαιρετικά ευέλικτο σύστημα για τη διαχείριση της μάθησης και των μαθημάτων σε μια εποχή που οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει τις ανάγκες ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, ώστε να αποτελεί σημαντικό καθημερινό εργαλείο χρήσης που θα ενισχύει την παραδοσιακή διδασκαλία προσφέροντας νέες δυνατότητες και εμπειρίες σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, προωθώντας παράλληλα την ενεργό συμμετοχή της οικογένειας στη μαθησιακή διαδικασία.