Το K&I LMS είναι ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης μάθησης που ενσωματώνει όλα τα καλύτερα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα στο e-Learning σήμερα. Συνδυάζει ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας χρήστη στημένο με βάση.

View More

Οργανώστε το σχολείο ή το φροντιστήριο σας και διαχειριστείτε αποτελεσματικά τους μαθητές και το προσωπικό σας. Το K&I SIS (School Information System) είναι μια εφαρμογή Cloud κατάλληλη για κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή οργανισμό.

View More

Το τμήμα K&I Web Design της K&I Creative Learning αποτελείται από μια ομάδα ταλαντούχων και εμπείρων ατόμων που καλύπτουν την κάθε σας ανάγκη. Η ομάδα μας συμβαδίζει με όλες τις.

View More

Συνδυάζοντας τη μακρόχρονη εμπειρία, την επιστημονική γνώση και τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, η K&I Creative Learning αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την επαγγελματική σας εκπαίδευση και κατάρτιση. H K&I Creative Learning.

View More

Η δραστηριοποίηση της K&I Creative Learning στο πεδίο της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών επεκτείνεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και στην εκπόνηση αντίστοιχων μελετών. Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

View More

Η K&I Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό αναπτύσσει ψηφιακό και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό είτε βάσει του δικού σας εκπαιδευτικού υλικού, είτε βάσει εκπαιδευτικού υλικού που συγγράφουν οι σύμβουλοι-εκπαιδευτές μας. Λέγοντας ψηφιακό εκπαιδευτικό.

View More