Υπηρεσίες Υποστήριξης

Η K&I Creative Learning, διαθέτει ευρεία τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη πελατών. Παρέχουμε υπηρεσίες πληροφορικής υψηλής ποιότητας βασισμένες στην εμπειρία που έχουμε αποκτήσει και στην απόλυτη γνώση των εργαλείων που χρησιμοποιούμε.
Με γνώμονα τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες και βασική μας προτεραιότητα την ολοκληρωμένη και ποιοτική υποστήριξη των πελατών, παρέχουμε μια μεγάλη γκάμα επαγγελματικών υπηρεσιών υποστήριξης πληροφορικής, με στόχο το μέγιστο της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών μας και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των ηλεκτρονικών συστημάτων και υλικού που διαθέτουν.
Με 10 χρόνια εμπειρίας στην παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης, η εταιρεία παρέχει σήμερα το πλέον ολοκληρωμένο και ταυτόχρονα ποιοτικό πακέτο υπηρεσιών υποστήριξης και εξυπηρέτησης της ελληνικής αγοράς. Το πακέτο υπηρεσιών περιλαμβάνει: Υποστήριξη on call, Συμβόλαια Υποστήριξης και Τηλεφωνική Υποστήριξη.